Liên hệ

Địa chỉ: Số 28 Đoàn Thị Điểm, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa

Điên thoại: 0962.256.332 - 098.334.8862

Email : hoatuoisakura@gmail.com

Website: www.