Tin tức

Sự kết hợp hoàn hảo Hoa và Quả

Hoa và quả luôn đi cùng nhau, có hoa rồi mới có quả, có nước mới có suối nguồn. Vì vậy, sự kết hợp hoàn hảo giữa nhưng bông hoa carimeno nhỏ liti và hoa cát tường tím biếc điểm tô cho hộp quả thêm sắc màu và sức sống.